EUR


Vytvorením hviezdneho neba sme interiéru dodali nový rozmer, kde sme stropy detských izieb posiali tisíckami hviezd v podobe optických vlákien. Efektné výsledky sme docielili kombináciou studeného svetla s multifarebným a vytvorili tak príjemné dekoratívne osvetlenie s možnosťou nastavenia rôznych svetelných scén.

 

Optické hviezdne nebo dokáže oživiť každý strop či stenu, pritom je v nerozsvietenom stave takmer neviditeľné.

 

Použité produkty


Optické hviezdne nebo set

Optický projektor